Stypendium Marszałka dla uczennicy II LO

Anna Szymczak z II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie otrzymała Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendialnych odbyła się 22 maja w sali widowiskowej Teatru Muzycznego w Lublinie. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych, zwłaszcza ludzi młodych. Przyznając stypendia Zarząd Województwa Lubelskiego zawsze zaznacza, iż ceni talent i pracę, a jednocześnie chce w godny sposób zauważyć nagrodzonych jako wspaniałych ambasadorów naszego regionu.

Stypendia Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego zostały przyznane młodym artystom w następujących kategoriach: muzyka, plastyka, fotografia, teatr, film, literatura oraz opieka nad zabytkami. Uczennica II LO otrzymała stypendium w dziedzinie teatr. Anna Szymczak realizuje swoje pasje m.in. w lubartowskim Teatrze Arteria, aktywnie działa także w Scenie 44 – grupie teatralnej uczniów II LO. Jako aktorka Sceny 44 w ubiegłym roku zdobyła Grand Prix w XX Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim. Dzięki tej szczególnej nagrodzie spędziła 8 dni w Londynie i Stratfordzie. Cieszymy się, że Ania została doceniona za swoją działalność teatralną i życzymy dalszych artystycznych sukcesów!

AO