Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Kingi Marczak ekonomistki z RCEZ

Sukcesy i osiągnięcia uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zawsze są dla nas powodem do wielkiej radości, dumy i satysfakcji. Widzimy bowiem, że wiedza, którą zdobywają w murach naszej szkoły pozwala im rozwijać pasje, zainteresowania, kształtuje właściwe postawy i jest prawdziwą inwestycją w przyszłość. Zaangażowanie, systematyczność i dążenie do samorozwoju naszej wybitnej uczennicy Kingi Marczak, zostało docenione i wyróżnione. Kinga została stypendystką Prezesa Rady Ministrów, 16 listopada, odbierając zasłużoną nagrodę w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Kinga Marczak, uczennica drugiej klasy technikum ekonomicznego, w poprzednim roku szkolnym uzyskała średnią ocen 5,60, zdobywając aż 13 ocen celujących oraz wzorową ocenę z zachowania. Laureatka wyróżnia się jednak nie tylko wielkimi zdolnościami i chęcią zdobywania wiedzy, ale także wyjątkową kulturą osobistą i empatią, dzięki czemu jest bardzo lubiana przez koleżanki i kolegów oraz ceniona przez nauczycieli i pracowników szkoły. Wszechstronne zainteresowania i talenty Kingi ujawniają się poprzez jej udział w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych, prozdrowotnych i sportowych, gdzie zdobywała czołowe lokaty. Uczennica bardzo aktywnie uczestniczy również w życiu szkoły, angażuje się w działania wolontariatu, akcje charytatywne, szkolne wydarzenia, akademie i projekty.Z całą pewnością jest wzorem do naśladowania.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naukowych Kingi i życzymy jej dalszych sukcesów edukacyjnych, determinacji w dążeniu do celu, chęci do rozwijania swoich pasji i takiego samego jak dziś optymizmu i zaangażowania przez kolejne lata nauki.

RCEZ