Stypendyści z „Chopina”

17 uzdolnionych uczniów Zespołu Szkół nr 2 z ul. Chopina w Lubartowie otrzymało stypendia ufundowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego.

15 przyszłych informatyków z Technikum Zawodowego otrzymało stypendia w programie stypendialnym dla KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO „Lubelska Kuźnia Talentów 2021-2023”.

Byli to uczniowie z maturalnej klasy (4T 4-letniego Technikum Zawodowego):

 • Bartosz Bystrzycki
 • Szymon Kowalik
 • Jakub Machoś
 • Adrian Niedziela
 • Fabian Skrzypczyński
 • Karol Solecki
 • Patrycja Sputo

z klasy 4Z (5-letniego Technikum Zawodowego):

 • Anna Sugier
 • Hubert Grzeszczyk
 • Krzysztof Kuśmirek
 • Bartłomiej Topyła
 • Patryk Wasilewski
 • Mateusz Zbiciak
 • Wiktoria Szczepaniak

z klasy IIT (5-letniego Technikum Zawodowego):

 • Marcin Jakoniuk z klasy IIT

Również 2 uzdolnionych uczniów z klas o profilu matematyczno-fizycznym z I LO w Lubartowie otrzymało stypendia w programie stypendialnym dla KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO „ Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023”.

Są to:

 • Krzysztof Kozioł z klasy maturalnej 4M
 • Karolina Szczygieł z klasy IM

Programy Stypendialne są częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakładają przyznanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskują najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

-Serdecznie gratulujemy naszym stypendystom. Jednocześnie życzymy dalszego rozwijania swoich pasji i osiągania sukcesów- podsumował niewątpliwy sukces szkoły p. o. dyrektora Z. Sajda.

ZS2