Stypendyści z „Chopina”

Weronika Nicpoń (III f) i Jakub Budzyński (II b) z I LO w Lubartowie oraz Fabian Skrzypczyński (II t) i Patryk Wasilewski (II z) z TZ nr 2 w Lubartowie zostali stypendystami Prezesa Rady Ministrów.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to spore wyróżnienie. Tym bardziej, że w końcu ubiegłego roku szkolnego uczniowie uczyli się zdalnie, co znacznie utrudniało zdobywanie wiedzy takim stopniu, aby uzyskiwać najwyższe oceny.

Jest ono przyznawane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W tym roku, aż czworo uczniów z ZS nr 2 im. Księcia P. K. Sanguszki w Lubartowie zostało uhonorowanych tym wyróżnieniem. Dwoje z tzw. „starego” liceum i technikum i dwoje z „nowego”. Stypendyści wytrwale pracowali przez cały ubiegły rok szkolny, uzyskali bardzo wysokie wyniki, dzięki czemu mogli ubiegać się o to stypendium. Oczywiście nie udałoby się to bez pracy wszystkich nauczycieli, którzy wytrwale dopingowali i pomagali (wtedy jeszcze przyszłym) stypendystom.

Niestety, wzorem lat ubiegłych, stypendyści nie spotkają się na uroczystości w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Lista nagrodzonych została opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie, a dyplomy zostaną przesłane na adresy szkół.

Oprócz gromkich braw, na pewno powinno wybrzmieć też pewne wyzwanie, prośba, by każdy ze stypendystów ciągle się rozwijał i szlifował swój talent.

ZS2