Stypendyści z RCEZ

Jesień to tradycyjnie czas wręczania wyróżniającym się uczniom stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Wśród uhonorowanych tym wyróżnieniem znalazła się dwójka uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej: Monika Tołubińska z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista oraz Jakub Gdula z klasy IV Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest uczniom szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium otrzymują uczniowie  szkoły, którzy otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Monice i Jakubowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

RCEZ