Stypendysta Ministra Edukacji Narodowej z II LO

4 kwietnia w siedzibie Kuratorium Oświaty w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2016/2017. Został nim uczeń II LO Przemysław Podleśny.

Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty w towarzystwie Wicekuratorów Panów Ryszarda Golca i Eugeniusza Pelaka wręczyła dyplomy 33. uczniom i absolwentom szkół z województwa lubelskiego. Pięcioro Stypendystów odebrało dyplomy z rąk Pani Minister Anny Zalewskiej na uroczystości w Warszawie.

Stypendium to przyznawane jest uczniom lub absolwentom szkół, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne na olimpiadach przedmiotowych oraz sportowych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym albo zostali laureatami konkursu na pracę naukową.

W gronie wyróżnionych znalazł się uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie Przemysław Podleśny laureat i finalista Olimpiad Międzynarodowych i Ogólnopolskich. W imieniu ucznia dyplom odebrała wychowawczyni Pani Jolanta Prokopowicz.