Stypendystki Funduszu „Świadkowie Bożego Piękna

W roku szkolnym 2021/2022 trzy uczennice RCEZ w Lubartowie zostały uczestniczkami funduszu stypendialnego – „ Świadkowie Bożego Piękna”: Karolina Bartkowicz i Karolina Szczęch, uczennice klasy 4 Technikum Ekonomicznego, otrzymały powyższe stypendium kolejny raz, natomiast Natalia Szczęch z klasy pierwszej także z  Technikum Ekonomicznego, po raz pierwszy. Fundusz „Świadkowie Bożego Piękna” adresowany jest do zdolnych i utalentowanych, młodych osób mieszkających i  uczących się na terenie Archidiecezji Lubelskiej – uczniów szkół średnich oraz studentów, aby mogli oni realizować i rozwijać swoje talenty oraz pasje. Fundusz oprócz finansowego wsparcia stypendystów, zakłada także towarzyszenie im w formie dodatkowych spotkań i wyjazdów.

Nazwa funduszu – „Świadkowie Bożego Piękna”, pochodzi z listu abpa J. Życińskiego. Swoje początki ma on w uroczystościach pogrzebowych abpa Józefa Życińskiego (luty 2011 r.) Zamiast kwiatów i wieńców zbierano wówczas pieniądze z przeznaczeniem na stypendia dla młodzieży. Rozpoczął on swoją działalność, z dniem 10 lutego 2012 r. (I rocznica śmierci abpa J. Życińskiego). Fundusz funkcjonuje przy Centrum Jana Pawła II w Lublinie – instytucji powołanej przez abpa Życińskiego.

RCEZ