Sukces dziennikarski SZKOLNIAKA

Uczniowie Koła dziennikarskiego ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja  zostali nagrodzeni w Wojewódzkim konkursie „LUBELSZCZYZNA – moja Mała Ojczyzna”

 W Zespole Szkół Publicznych w Suścu – 6 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji Wojewódzkiego Konkursu na gazetkę szkolną „LUBELSZCZYZNA – moja Mała Ojczyzna”. Temat bieżącej edycji to LUBELSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. W konkursie tym bierze udział młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego województwa lubelskiego. Uczniowie SP3 mają powody do radości, gdyż dwie gazetki SZKOLNIAKA, przygotowane na ten konkurs, zostały nagrodzone.

I miejsce /w kategorii szkół podstawowych/ otrzymał zespół w składzie Michał Czerski – redaktor naczelny, Jakub Furtak, Hubert Grzeszczyk.

Wyróżnienie Tygodnika Zamojskiego za warsztat dziennikarski oraz twórczość młodych poetów otrzymał drugi zespół:

Julia Czuchryta – redaktor naczelny, Julia Jaksim, Martyna Filipowicz /wsparcie referatu promocji i turystyki/.

Konkurs objęty jest Patronatem Wojewody Lubelskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ideą konkursu jest bliższe poznanie województwa lubelskiego przez uczniów i nauczycieli /opiekunami redakcji gazetki są p. Ewa Abramek i p. Grażyna Antoniuk/ oraz upowszechnienie wiedzy o Małych Ojczyznach. Cel konkursu – to zebranie i popularyzacja wiedzy o przeszłości historycznej Lubelszczyzny z okazji stulecia Odzyskania Niepodległości. W konkursowych gazetkach są eksponowane wydarzenia, postaci, miejsca mało znane oraz te, które są wyjątkowe i niepowtarzalne.

Bogactwo różnych treści związanych z historią, jak również prezentacja mniej lub bardziej znanych ludzi, odgrywający wybitną rolę w kreowaniu dziejów Polski i obszaru dzisiejszego województwa lubelskiego – to była inspiracja do opracowania szkolnej gazetki poświęconej Małej Ojczyźnie w specjalnym, jubileuszowym wydaniu. Prace oceniała komisja w składzie:

  1. Ewa Piwko-Witkowska – prezes Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie”.
  2. Bogdan Leszczuk – konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych (specjalność: edukacja historyczna, obywatelska i patriotyczna).
  3. Łukasz Wyszyński historyk, archeolog, pracownik Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.

Komisja brała pod uwagę następujące kryteria: informacje merytoryczne, działania podjęte przez szkołę, samodzielność pracy uczniów, stronę graficzną gazetki, warsztat dziennikarski. Podczas uroczystego podsumowania konkursu odbyła się okolicznościowa część artystyczna wykonana przez uczniów szkoły w Suścu .

Gratulujemy tak dużego sukcesu naszym młodym dziennikarzom z SP3 i życzymy kolejnych osiągnięć redakcyjnych!

SP3