Sukces humanistów z II LO w Olimpiadzie Historycznej

Choć trwająca pandemia znacznie wpływa na wiele aspektów naszego życia, w tym na sposób nauczania, to uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie wciąż starają się aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły i rozwijać swoje pasje. Miłośnicy historii mieli ostatnio okazję sprawdzić swoją wiedzę w XLVII Olimpiadzie Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy finansowym wsparciu MEN oraz Kancelarii Sejmu RP, we współpracy z IPN-em. By podtrzymać długoletnią tradycję tego ogólnopolskiego renomowanego konkursu, organizatorzy przeprowadzili eliminacje okręgowe dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych w formie online.

Swoich sił w olimpiadzie postanowili spróbować miłośnicy historii z klasy II d: Nikola Czeczko, Joanna Nerlo oraz Maciej Wójcicki, których do tej rywalizacji przygotowywał Adam Sabat. W etapie szkolnym młodzież musiała między innymi przygotować obszerną pracę badawczo – naukową na jeden z wyznaczonych przez organizatorów temat. Ten etap eliminacji zakończył się powodzeniem dla trojga uczniów i wszyscy zakwalifikowali się do etapu okręgowego. Łącznie z naszego okręgu, do którego należą cztery województwa, awansowało ponad 120 osób. Ten etap zmagań odbył się w styczniu. Jego przebieg był nietypowy, gdyż uczniowie pisali prace w domach, w wyznaczonym reżimie czasowym pod nadzorem elektronicznym. Pasjonaci dawnych dziejów z II LO ponownie zakończyli tę część zmagań sukcesem i wzięli udział w drugim etapie eliminacji okręgowych, czyli w części ustnej.

Uczniowie z II LO znaleźli się w gronie najlepszych 35 historyków z czterech województw! Ich zadaniem było udzielenie odpowiedzi na trzy pytania: jedno dotyczyło zakresu wybranej przez siebie epoki historycznej, drugie sprawdzało wiedzę z historii ogólnej, a trzecie – znajomość wybranych przez siebie pięciu lektur. Egzamin ten odbywał się w formie wideokonferencji w ściśle określonym czasie. Chociaż żadnemu z uczniów nie udało się zakwalifikować do etapu centralnego Olimpiady Historycznej, to warto docenić ich pracowitość, pasję w poznawaniu przeszłości i chęć rozwijania swoich zainteresowań pomimo niesprzyjających okoliczności pandemicznych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnej edycji olimpiady!

II LO