Sukces II LO dzięki Szekspirowi

Udział młodzieży II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie w Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w Języku Angielskim to już prawdziwa tradycja. Także w tym roku, w ostatnią sobotę (11 marca), uczniowie II LO jako formacja Scena 44 wystąpili przed publicznością zgromadzoną w CK w Lublinie, prezentując przygotowane przez siebie spektakle.

Młodzież przedstawiła dwie inscenizacje. Pierwszą, opartą na „Zimowej opowieści”, zatytułowaną „The Sad Story” oraz drugą, odwołującą się do dramatu „Otello” pod tytułem „A Latter – day Othello”. Prace nad spektaklami trwały od połowy grudnia i ruszyły zaraz po wystawieniu przez Scenę 44 „Kartoteki” Tadeusza Różewicza. W obu widowiskach wystąpiło dwudziestu aktorów, z którymi pracował Rafał Wrotkowski wspierany przez innych nauczycieli II LO – p. Barbarę Gałkę i p. Cezarego Misiurskiego. 11 marca w sali widowiskowej CK w Lublinie miała miejsce już XIX edycja Przeglądu. Zaprezentowano 16 konkursowych przedstawień. Zmagania trwały do późna, a wyniki zostały ogłoszone dopiero drugiego dnia. W werdykcie jury Festiwalu czytamy: „Grand Prix za spektakl „A Latter-day Othello” otrzymała Scena44 z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie za przejmujący obraz anatomii zbrodni i stworzenie przemyślanej koncepcji scenicznej postaci Iago. (…) Nagrodę indywidualną Grand Prix otrzymuje Jan Zegar za bardzo dojrzałą, precyzyjną i świadomą kreację roli Iago, po mistrzowsku zinterpretowaną w języku angielskim. Nagroda indywidualna to tygodniowy wyjazd do Londynu i Stratford-upon-Avon i wizyty w dwóch najsłynniejszych teatrach szekspirowskich: The Globe w Londynie oraz Royal Shakespeare w Stratford-upon-Avon (…) W kategorii dla najlepszego aktora: pierwsze miejsce ex aequo otrzymują Olga Różańska z Biłgorajskiego Centrum Kultury za oddanie duchowości postaci Ofelii i lekkości języka w inscenizacji opartej na dramacie „Hamlet” przygotowanej pod kierunkiem Alicji Jachiewicz-Szmidt oraz Wiktor Wilkowicz z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie za stworzenie głęboko ludzkiej i przejmującej postaci Othello w spektaklu „A Latter-day Othello” (…) W kategorii dla najlepszego zespołu: pierwsze miejsce ex aequo otrzymują Scena 44 z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie za świadomość sztuki inscenizacji i budowania postaci dramatu Szekspira oraz przeprowadzenie czytelnej linii myślowej w widowisku „The Sad Story” na podstawie dramatu „The Winter’s Tale” oraz
Grupa teatralna z Biłgorajskiego Centrum Kultury za trafny dobór fragmentów ukazujących relacje Ojca Laurentego i Julii z dramatu „Romeo i Julia” i ich sceniczną interpretację w spektaklu „Juliet and Friar Laurence” w reżyserii Alicji Jachiewicz-Szmidt. W spektaklach wystąpili: Desdemona – Dagmara Kutnik, Emilia – Natalia Grudzień, Otello – Wiktor Wilkowicz, Iago – Jan Zegar; Mamiliusz – Ada Franczak, Hermiona – Justyna Guz, Paulina – Magda Skrzypiec, Leontes – Bartek Michalak, Poliksenes – Patryk Rzechuła, Camillo – Mateusz Kaczor, Antygonus – Kasia Ozon, Dion – Magda Gasiuk, Heomenes – Julia Lewtak, Emilia – Natalia Florek, Czas – Sara Kusio, Apollo – Jan Zegar, oraz: Alicja Misztal, Marta Gruba, Weronika Lis, Paulina Jedut i Karolina Rybak. Charakteryzacją aktorów zajęły się: Ula Kopeć i Julia Florek. Plakaty do obu spektakli przygotował p. Cezary Misiurski. Nad stroną językową widowisk czuwała p. Barbara Gałka. Scenariusze napisał i wyreżyserował obie inscenizacje – Rafał Wrotkowski. To oczywiście nie koniec działań Sceny 44 w II LO. Już 21 marca nagrodzone spektakle będzie można zobaczyć na specjalnym pokazie w sali konferencyjnej II LO. Już teraz serdecznie zapraszamy!

Materiał: II LO