Sukces Jakuba Ścierzyńskiego z II LO

Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, że Jakub Ścierzyński uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, decyzją Ministra Edukacji i Nauki otrzymał stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2021/2022.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który m.in. uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, jest laureatem międzynarodowej olimpiady lub laureatem i finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju, jest laureatem konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe.

Jakub  znalazł się w gronie 46 uczniów ze szkół województwa lubelskiego, którzy otrzymali stypendium. Są to uczniowie, którzy odnieśli największe sukcesy w nauce i sporcie w roku szkolnym 2021/2022.

II LO