Sukces Jakuba z SP4

Jakub Wójcik jest uczniem klasy 8c Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie. W tegorocznym konkursie biologicznym, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie, Jakub uzyskał tytuł laureata. Dokonał tego po raz drugi z rzędu – był również laureatem w
roku ubiegłym. Do konkursu laureat przygotowywał się pod kierunkiem Beaty Wojciukiewicz.
Gratulujemy Kubie i p. Beacie sukcesu.

SP4