Sukces kapeli „Lubartowiacy”

IV Międzynarodowy Festiwal Ludowy „Łączy nas Kultura” w Łopienniku Nadrzecznym przyniósł sukces Kapeli Ludowej „Lubartowiacy”, działającej przy Lubartowskim Ośrodku Kultury. W niedzielę 2 lipca „Lubartowiacy” zdobyli trzecie miejsce.

Celem festiwalu jest propagowanie i kultywowanie tradycji folkloru, konfrontacja dorobku artystycznego oraz integracja kapel, zespołów śpiewaczych i solistów, doskonalenie warsztatu muzycznego oraz wyłonienie najlepszych zespołów, kapel i solistów. Był on podzielony był na cztery kategorie: Kapele Ludowe, Zespoły Śpiewacze, Soliści – śpiew tradycyjny, Soliści – wokal ludowy.

W konkursie wzięło udział ponad 50 wykonawców z Polski, jak również z Ukrainy (z obwodu wołyńskiego i powiatu Luboml). Oprócz naszej kapeli zaprezentowało się 15 kapel ludowych m.in. Lubelska Kapela Maki z Lublina, Siedliszczanie znad Wieprza z Siedliszcza, Łopieńczacy z Łopiennika, Cukrowniacy z Krasnegostawu, Milejowska Kapela Ludowa z Milejowa, Kapela Ludowa „Siennica” z Siennicy Różanej, Kapela Sami Swoi z Rudnika, Kapela Styrpa z Siennicy Nadolnej, Kapela „I to i owo” z Chełma, Kapela Alternatywy 5 z Łopiennika, Kapela Ludowa Uroczysko z Krasnegostawu. Jury oceniało poziom artystyczny wykonywanych utworów, dobór repertuaru oraz ogólną prezentację wykonawców- stroje ludowe. Kapela „Lubartowiacy” zaśpiewała dwa nowe utwory: „Od lasku z przecudnej wioski” oraz „Pada deszczyk, rosi mnie”, które pod względem muzycznym przygotowali Andrzej Karpiński oraz Amalia Romanowska. Ponadto w kategorii soliści wystąpiły członkinie kapeli „Lubartowiacy” – dziewczynki z młodszego pokolenia. Magdalena Ciosmak z piosenką „Jedzie Jasio jedzie” oraz Milenka Tarkowska z piosenką „Lipka” przy akompaniamencie akordeonu, skrzypiec, altówki i bębenka. Jako duet po raz pierwszy spróbowały swoich sił Amalia Romanowska i Mariola Sowa, przy akompaniamencie bardzo starej, pierwszej harmonii polskiej. Wyśpiewały trzecie miejsce. Zaprezentowały dwa utwory: „Putoszowy syn” oraz ”W Krakowie”, dedykując je zmarłemu Waldemarowi Świrszczowi, który był kierownikiem artystycznym Zespołu oraz Kapeli „Lubartowiacy”, a 15 lipca przypada 7 rocznica jego śmierci.

SN

Na zdjęciu grupowym stoją u góry od lewej: Dariusz Zawada – dyrektor GOK w Łopienniku Górnym; Krzysztof Pawelec; Mariola Sowa; Eugeniusz Wójcik; Piotr Stępień; Bogdan Woźniak; Paulina Romanowska. U dołu od lewej: Beata Ciosmak; Magdalena Ciosmak; Milena Tarkowska; Amalia Romanowska i Jędrzej Stępień.