Sukces Karoliny w ogólnopolskim konkursie

Karolina Bartkowicz z RCEZ w Lubartowie finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO.

Karolina Bartkowicz, uczennica klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, została finalistką Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej OKAWANGO. Konkurs ten ma na celu poszerzanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu geologii, budowy Ziemi, historii geologicznej naszej planety oraz twórczego i praktycznego zastosowania wiedzy geologicznej w otaczającym świecie. Organizowany jest przez Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz wydawnictwo Nowa Era.

Drugi etap odbył się zdalnie w dniach: 07 i 08.06.2021. Składał się on z dwóch części: testowej i opisowej. Uczestnicy konkursowych zmagań musieli wykazać się aktualną wiedzą dotyczącą między innymi zagadnień z geologii ogólnej na poziomie rozszerzonym szkoły średniej oraz wiedzą poszerzoną o znajomość historii Ziemi, procesów geologicznych, umiejętnością pracy z mapą geologiczną i przekrojami. Nasza uczennica otrzymała w sumie 138 punktów, dzięki czemu znalazła się w gronie finalistów konkursu OKAWANGO. Karolina ma teraz ułatwioną procedurę kwalifikacyjną na kierunkach geologia poszukiwawcza lub geologia stosowana na Uniwersytecie Warszawskim w postaci maksymalnej liczby punktów z przedmiotu geografia.

Gratulujemy Karolinie sukcesu i zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Z nami możecie zdobyć ciekawy zawód oraz rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

RCEZ