Sukces Klaudii Kęski

Klaudia Kęska nagrodzona w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święte słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego”.

Po raz kolejny talent plastyczny Klaudii Kęski – uczennicy klasy I Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie doceniony został na arenie ogólnopolskiej. Praca Klaudii otrzymała III miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Święte słowa Stefana Kardynała Wyszyńskiego” organizowanym przez Fundację „Bo warto” z Warszawy.

Na konkurs wpłynęło aż ponad 900 prac dzieci i młodzieży z całej Polski. Głównym celem konkursu było upowszechnianie wiedzy o życiu, osobie, działalności i nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Prymas Tysiąclecia, a także wzbogacenie programów szkolnych o zajęcia poświęcone Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu.

Klaudia w swojej pracy w formie plakatu zilustrowała słowa Prymasa Tysiąclecia „Polsce potrzebny jest każdy człowiek – od noworodka w kołysce do starca na rencie.”

Bardzo cieszymy się z kolejnego, tak wielkiego sukcesu Klaudii i jesteśmy bardzo dumni, że obdarzona tak ogromnym talentem uczennica wybrała naukę w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej.

RCEZ