Sukces Malwiny ze Szkoły Podstawowej w Annoborze

XXIX Liceum Ogólnokształcące im.mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury byli organizatorami IV edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”. Należy wspomnieć, że honorowy patronat nad konkursem objął wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Rok 2017 to 700 rocznica nadania praw miejskich Lublinowi. To wydarzenie stało się inspiracją do zaproponowania tematyki konkursu związanego z Lublinem.

Konkurs poświęcony był osobom związanym z tym miastem, które wywarły wpływ na rozwój polityczny, gospodarczy i kulturalny naszego miasta wojewódzkiego min. Wincenty Pol, Hieronim Łopaciński, Juliusz Osterwa, Bolesław Prus, Józef Czechowicz i Julia Hartwig. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z klas 5-7 i oddziałów gimnazjalnych z klas 2-3 województwa lubelskiego i realizowany był w dwóch formach: literackiej i plastycznej.

14 listopada w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu, na które przybyło wiele znakomitych osób związanych z Lublinem, wśród nich byli: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicekurator oświaty Eugeniusz Pelak i Zdzisław Niedbała z kancelarii prezydenta Lublina.

Po krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczniów XXIX Liceum nastąpiło uroczyste wręczenie nagród finalistom. Laureatką II miejsca w kategorii literackiej szkoła podstawowa została uczennica kl. V Szkoły Podstawowej w Annoborze Malwina Powroźnik, której opiekunem była Małgorzata Rafał. Komisja konkursowa w tej kategorii nie przyznała nikomu I miejsca.

Malwina przygotowała wzruszające opowiadanie z Julią Hartwig w roli głównej na tle dziejów miasta Lublina pt: „Dzień z życia…”. Gratulujemy Malwinie sukcesu i życzymy jej dalszej radości pisania.

Małgorzata Rafał