Sukces Szkoły Podstawowej w Szczekarkowie

Zakończył się zainaugurowany we wrześniu 2016 roku Konkurs edukacyjny „Bezpiecznie Tu i Tam”, którego celem było edukowanie uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowych technologii, a także rozwijanie kompetencji rodziców w tym zakresie. Szkoła podstawowa w Szczekarkowie znalazła się w dziesiątce wyróżnionych w konkursie.

W trwającym siedem miesięcy Konkursie udział wzięli uczniowie i nauczyciele 403 szkół podstawowych z całej Polski oraz rodzice. Aktywność, kreatywność i zaangażowanie Uczestników były ogromne. W akcji wzięło udział ponad 108 tysięcy uczniów a także odbyło się 3 tysiące wydarzeń aktywizujących całą społeczność szkolną, w tym zajęcia edukacyjne dla uczniów, spotkania dla rodziców, konkursy tematyczne (literacki, plastyczny, multimedialny), szkolne pikniki oraz szereg aktywności dodatkowych, organizowanych także z inicjatywy uczestników Konkursu. Nieodłącznym elementem działań był kurs internetowy dla rodziców umożliwiający rodzicom wzmacnianie kompetencji cyfrowych a także zdobywanie punktów na konto wybranej szkoły. W trakcie trwania Konkursu użytkownicy odwiedzili platformę 2,3 miliona razy oraz zgłosili za jej pośrednictwem 5,5 tysiąca prac uczniów przygotowanych w ramach poszczególnych zadań konkursowych.

W programie Bezpiecznie Tu i Tam wzięła również udział Szkoła Podstawowa w Szczekarkowie. Żadne z działań konkursowych nie mogłoby być zrealizowane, gdyby nie zaangażowanie uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, którzy aktywnie włączali się w promowanie wiedzy o bezpieczeństwie w sieci wśród dzieci i młodzieży, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Cała społeczność w Szczekarkowie po wielkich zmaganiach oczekiwała na ogłoszenie wyników. Tym bardziej wszyscy są szczęśliwi, kiedy okazało się, że szkoła ze Szczekarkowa znalazła się w złotej „dziesiątce” wyróżnionych szkół zaraz za szkołą zwycięską z Wilkowa. Szkoły, które uplasowały się na kolejnych 10 miejscach w tabeli punktacji, zostały uhonorowane nagrodami wyróżnienia w postaci sprzętu dydaktycznego o wartości 5000 zł każdy. Koordynatorem Konkursu w Szkole Podstawowej w Szczekarkowie była pani Edyta Borowicz-Czuchryta, która podsumowała akcję następująco… „Dziękuję nauczycielom, uczniom i rodzicom za aktywne zaangażowanie w działania prowadzone w ramach Konkursu. Jesteśmy dumni, iż wspólnie zrealizowaliśmy tak wiele działań wzmacniając kompetencje cyfrowe Uczestników Konkursu w zakresie znajomości zasad bezpieczeństwa online i mądrego korzystania z nowych technologii”.

Edyta Borowicz – Czuchryta