Sukces ucznia II LO w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego

Wiktor Jabłoński z klasy IV i II Liceum Ogólnokształcącego im. P. Firleja w Lubartowie zakwalifikował się do części ustnej zawodów okręgowych Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczeń II LO uzyskał świetny wynik punktowy, zajmując II miejsce w województwie lubelskim.

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych  odbywa się nieprzerwanie od 1970 roku. Kierowana jest ona do osób, które są zainteresowane zgłębianiem zagadnień historii i teorii literatury, językoznawstwa i wiedzy o teatrze. Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich – zawody szkolne (I stopnia) – zakończyły się 7 grudnia 2022 roku. Uczniowie pisali samodzielną pracę na jeden z dziewięciu tematów. Zawody okręgowe (II stopnia) mają miejsce w 19 siedzibach komitetów okręgowych, m.in. w Lublinie. Ten etap złożony jest z części pisemnej, a następnie ustnej. Trzeci etap – zawody ogólnopolskie – także obejmuje część pisemną i ustną.

W sobotę 11 lutego w siedzibie Wydziału Filologicznego UMCS  do polonistycznych zmagań przystąpiło kilkudziesięciu uczestników z województwa lubelskiego, zakwalifikowanych do zawodów okręgowych. Reprezentowali oni licea m.in. z Lublina, Zamościa, Włodawy, Puław czy Łukowa. Z powiatu lubartowskiego w tym etapie brał udział wyłącznie uczeń II LO. Pierwsza część zawodów polegała na napisaniu pracy z zakresu literatury, wiedzy o teatrze lub w oparciu o przeprowadzoną interpretację wskazanego utworu poetyckiego. Po krótkiej przerwie uczestnicy przystąpili do napisania testu językowego, w trakcie którego udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. odmiany nazwisk, znaczeń wyrazów,  słowotwórstwa czy analizy składniowej.

Po otrzymaniu wyników, okazało się, że Wiktor Jabłoński zakwalifikował się do części ustnej, uzyskując drugie miejsce wśród wszystkich uczestników z województwa lubelskiego! Uczeń II LO będzie brał udział w zawodach ustnych 4 marca w Lublinie.

Opiekunem ucznia jest nauczycielka j. polskiego – Agnieszka Opolska.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym przebiegu Olimpiady!

II LO