Sukces uczniów II LO

Do drugiego etapu XXI edycji Olimpiady Znajomości Afryki zakwalifikowali się: Jakub Ścieżyński kl. IV G oraz Michał Ślifirczyk kl. II A.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a jej celami są promocja kontynentu afrykańskiego, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych.

Etap okręgowy odbędzie się 4 marca 2023 roku. Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki, licząc na kolejne osiągnięcia.

II LO