Sukces w turnieju wiedzy psychologicznej

Wiktoria Pacek z Lubartowa zwyciężczynią IX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej


Wiktoria Pacek z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie została laureatką IX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej. Opiekunem uczennicy w konkursowych zmaganiach była Anna Suchodolska.

W tegorocznej, dziewiątej już edycji konkursu, organizowanego przez wydawnictwo psychologiczne „Charaktery”, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, wzięło udział ponad 2000 uczniów z 240 szkół z całego kraju.

Jego wielki finał odbył się 8 kwietnia w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, ale poprzedziły go wielomiesięczne przygotowania uczestników. Turniej wystartował w październiku, a w marcu przeprowadzone zostały eliminacje wstępne, podczas których uczestnicy musieli wykazać się znajomością konkretnych artykułów i książek z dziedziny psychologii, a także wiedzą z zakresu zagadnień psychologicznych z „Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”.

100 uczniów z najwyższymi notami w teście on-line zakwalifikowało się do wielkiego finału. A ten podzielony był na dwa etapy: pisemny, także w formie testu, oraz ustny, z pytaniami z dwóch bloków tematycznych: „Sztuczki magii, sztuczki umysłu” oraz „Psychologia i życie”. Do części ustnej przeszła tylko dziesiątka finalistów z najlepszymi wynikami z części pisemnej, z tego grona wyłonione zostały trzy równorzędne zwyciężczynie –Wiktoria Pacek z Lubartowa oraz Dorota Banaś i Julia Michalak – które otrzymały stypendia naukowe w wysokości 3000 zł oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto przyznano dodatkowe wyróżnienie – Nagrodę Specjalną Redaktora Naczelnego „Charakterów”. Otrzymała ją Ariana Nowicka.

Jak co roku, podczas wielkiego finału uczestnikom zapewniono nie tylko zmagania z wiedzą, ale też praktyczne warsztaty.

IX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Psychologicznej zorganizowano we współpracy z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademią Leona Koźmińskiego, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera, Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu, Instytutem Psychologii Stosowanej Społecznej Akademii Nauk, Instytutem Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetem SWPS, a także Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym, Wydawnictwem PWN i Wydawnictwem REBIS.

Materiał: Anna Andraka