Sukcesy literackie uczniów SP 3

20 grudnia w MDK „Pod Akacją” w Lublinie odbyło się uroczyste podsumowanie XXVI Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Moje Boże Narodzenie” pod honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk, którą reprezentował Wicekurator Oświaty Ryszard Golec.

Uroczystość uświetnił występ wokalny dzieci z MDK „Pod Akacją”, które zaśpiewały bożonarodzeniowe piosenki i wprowadziły w świąteczny nastrój.

Jury konkursu: dr Anna Mazurek /Muzeum Lubelskie/, dr hab. Lech Giemza /polonista KUL/, Mieczysław Wojas i Edyta Madej /MDK Lublin/ – spośród 170 prac literackich z 36 szkół woj. lubelskiego nagrodziło 8. autorów szkół podstawowych – w tym aż dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie; są to: Julka Czuchryta z kl. VII e
w kategorii: poezja za utwór:
Cisza pośród zgiełku… w stajence rodzi się” /opiekun Grażyna Antoniuk/ oraz Jakub Jach z kl. VI b – w kat. Proza za opowiadanie pt. ”Nowoczesna wigilia”/opiekun Cezary Bartoń/.

Naszym młodym autorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych wielu sukcesów!