Sukcesy młodych reporterek

Agata Bordzoł, Hanna Dybała i Daria Kidaj z Grupy Reporterskiej PMDK w Lubartowie zostały dostrzeżone za swoje fotografie na międzynarodowych konkursach fotograficznych.

Hanna Dybała i Agata Bordzoł z Grupy Reporterskiej PMDK w Lubartowie otrzymały wyróżnienia w XV Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym „Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii”. Podopieczne pani Urszuli Bednarczyk 27 maja odebrały nagrody podczas gali połączonej z otwarciem wystawy pokonkursowej w siedzibie organizatora – Dzielnicowego Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie.

Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych. Inspiracją dla Hanny Dybały stał się znany fresk Leonarda da Vinci – „Ostatnia wieczerza”, a Agata Bordzoł wykonała swój autoportret na postawie dzieła Gustava Klimta „Złote łzy”. Laury w tym ciekawym, ale i trudnym konkursie to ogromny sukces dla wychowanek PMDK w Lubartowie – ich prace zostały wyróżnione spośród ponad 350 prac młodzieży z Polski, Litwy i Ukrainy.

Na uwagę zasługuje również sukces Darii Kidaj, której praca „Po tamtej stronie” została zakwalifikowana na wystawę pokonkursową XIII Międzynarodowego Biennale „Portret Rodzinny”. Sukces  warty uwagi, ponieważ Daria rozpoczęła edukację fotograficzną w PMDK dopiero w tym roku szkolnym, a jako 15-latka była także w gronie najmłodszych uczestników tego prestiżowego konkursu, organizowanego przez Centrum Edukacji Artystycznej i Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. C. K. Norwida w Lublinie. Kwalifikacja na wystawę pokonkursową to zatem ogromne wyróżnienie – listę laureatów zapełnili w tym roku wyłącznie uczniowie specjalistycznych szkół plastycznych,  a nagrody w konkursie przyznało zacne grono jury, w którym znaleźli się profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie iw Krakowie oraz Wydziału Artystycznego UMCS. Finał konkursu i wernisaż pokonkursowej wystawy odbył się 23 maja w  Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. C.K. Norwida w Lublinie.

PMDK