Sukcesy ogólnopolskie „Szkolniaka”

Weronika Duda i Kornelia Karwat z kl. VII d zajęły I miejsce w kategorii prac zespołowych w konkursie na reportaż interaktywny „Ocalić od zapomnienia’2019”. Rafał Skrzeszewski z kl. V e zajął II miejsce w kategorii zadań indywidualnych „Ekologia – co mogę zrobić dla naszej planety?”

Przygoda z dziennikarstwem dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. P. Firleja w Lubartowie to nie tylko wydawanie gazetki szkolnej redagowanej na platformie ogólnopolskiej Junior Media. To również udział w konkursach organizowanych przez edukacyjny projekt Grupy Polska Press na platformie internetowej. Weronika i Kornelia wybrały temat „Cmentarz żydowski – kirkut przy ul. Cichej w Lubartowie”. Do pracy konkursowej uczennice dołączyły wywiad z panem Jerzym Traczem, znanym społecznikiem lubartowskim, który szczególnie aktywnie troszczy się o to miejsce, dokumentuje historię tego Pomnika Pamięci.

W zadaniu indywidualnym Rafał przygotował reportaż interaktywny na temat „Ekologia – co mogę zrobić dla naszej planety?” W pracy przedstawił różne sposoby na ochronę środowiska w swoim codziennym życiu i w swoim najbliższym otoczeniu. Prace konkursowe uczniowie wykonali pod opieką pani Grażyny Antoniuk i pani Ewy Abramek. Nagrodzonym dziennikarzom serdecznie gratulujemy!

SP3