Sukces uczennic z II LO

Agnieszka Lisek i Małgorzata Chrost – uczennice II liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie – zakwalifikowały się do etapu okręgowego Olimpiady Znajomości Afryki. Do konkursu dziewczęta przygotowywała p. Katarzyna Płaszczewska.

Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a jej celem jest promocja kontynentu afrykańskiego, kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji wobec odmiennych kultur, obyczajów i przekonań mieszczących się w kanonie wartości cywilizacyjnych oraz rozwijanie postaw tolerancji i eliminowania postaw ksenofobicznych. Kolejny etap konkursu odbędzie się 27 lutego 2017 roku.

Mocno trzymamy kciuki i życzymy sukcesu!

Materiał: II LO

Hisilicon Balong
Hisilicon Balong