Świadczenie 500+ od 1 lipca na nowych zasadach

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW

w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. Rodzina 500+) na nowy okres świadczeniowy 2019/2021

Od 1 lipca 2019 roku program Rodzina 500+ obejmuje wszystkie dzieci do 18 roku życia bez względu na dochód rodziny.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).

Wnioski o świadczenie wychowawcze dostępne są i będą przyjmowane od 1 sierpnia 2019 r. w:

Urzędzie Miasta Lubartów przy ul. Jana Pawła II 12

tel. 81 855-22-73

tel. 81 854-46-05

Urzędzie Miasta Lubartów Biurze ds. Rodziny przy ul. 3 Maja 24A

tel. 81 852-60-32

tel. 81 852-60-33

od poniedziałku – do piątku  w godzinach od 7.30 do 15.30

 Biuro ds. Rodziny mieści się w budynku Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. 3 Maja 24 A

Stosowne druki zostaną również udostępnione do pobrania na stronie internetowej www.lubartow.pl   w zakładce „RODZINA 500+”.

Kiedy wypłata świadczenia?

Złożenie wniosku od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. dotyczącego dziecka, na które obecnie nie jest pobierane świadczenie gwarantuje, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.

  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  r.

  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Przypomina się, iż obowiązujący okres świadczeniowy 2018/2019, na który zostało ustalone prawo do świadczenia wychowawczego kończy się dnia 30 września 2019 r.

W sprawach z wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego składanych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.

Jednocześnie informuję, że na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus zamieszczono aktualne informacje o programie „Rodzina 500+”.