Świątecznie w SOSW w Firleju

Zgodnie ze szkolną tradycją, w ostatnią przedświąteczną środę -13 kwietnia, w pięknie przybranej przez p Agnieszkę Antoniuk i Monikę Kępę stołówce  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Firleju, odbyło się Spotkanie Wielkanocne. W części widowiskowej uczniowie Ośrodka przybliżyli wszystkim zebranym, wiersze o tematyce wiosenno – wielkanocnej. Za jej oprawę muzyczną odpowiadał Waldemar Białek, a za scenariusz Jerzy Zglejszewski. Najwięcej uśmiechu na twarzach zebranych wywołał dialog między kurą, a chłopcem o przeznaczeniu zniesionych jaj. Po życzeniach od dyrektor Heleny Chadaj, wszyscy zebrani zasiedli do symbolicznego wielkanocnego posiłku – żurku z jajkiem .Spotkaniu Wielkanocnemu towarzyszyła wystawa prac o tematyce wiosenno-wielkanocnej wykonanych przez uczniów podczas zajęć pod kierownictwem nauczycieli i wychowawców Ośrodka.