Światłowody będą powstawały w Lubartowie!

Na jednym z terenów inwestycyjnych przy ul. Strefowej powstanie nowoczesne Centrum Badawczo-Rozwojowe, którego celem będzie opracowanie technologii produkcji innowacyjnych światłowodów.

Inwestycja, której wartość jest szacowana na 65,8 mln zł, z czego 37,5 mln zł ma pochodzić z unijnego dofinansowania, będzie realizowana w ramach projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Technologii Światłowodowych dla Przemysłu”

Profil firmy ukierunkowany jest na realizację zaawansowanych technicznie badań oraz opracowywanie autorskich procesów wytwarzania konkretnych światłowodów w skali półprzemysłowej.

W lubartowskim centrum badawczo – rozwojowym realizowane będą prace nad innowacyjnymi i unikalnymi na skalę światową światłowodami wielordzeniowymi do zastosowań między innymi w telekomunikacji nowej generacji.
Przedsiębiorca planuje zatrudnienie ok. 30 osób. Pracownicy firmy dzięki tej inwestycji zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej i możliwość pracy przy nowatorskich projektach wdrożeniowych.

Jest to kolejna zaawansowana technologicznie firma lokalizowana w Lubartowie. Rozmowy z przedsiębiorcą dotyczące możliwości jej realizacji zaczęły się w 2020 roku. Obecnie trwa etap uzyskiwania pozwolenia na budowę dla inwestycji – mówi Krzysztof Paśnik, Burmistrz Miasta Lubartów.