Światowy Dzień Mokradeł w II LO

2 lutego to nie tylko powszechnie znany z kultury krajów północnoamerykańkich Dzień Świstaka czy też Międzynarodowy Dzień Pozytywnego Myślenia, to także Światowy Dzień Mokradeł, który obchodzony jest w blisko stu krajach od 1997 roku. 

Tegoroczna edycja tego święta odbywa się pod hasłem „Mokradła i woda”. O tym wydarzeniu nie zapomnieli uczniowie klasy II F z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie, którzy wraz z nauczycielką geografii, panią Katarzyną Płaszczewską, dołączyli do wirtualnych obchodów Światowego Dnia Mokradeł zorganizowanych przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS na platformie Microsoft Teams. Wraz z młodzieżą II LO wykładu dotyczącego znaczenia podmokłych terenów na świecie wysłuchało ok. trzystu uczniów lubelskich szkół.

  Obchody Światowego Dnia Mokradeł rozpoczął Prodziekan WNoZiGP, prof. Wojciech Zgłobicki, który po powitaniu wszystkich słuchaczy przekazał głos pracownikom naukowym lubelskiej uczelni: dr K. Mięsiak-Wójcik, dr J. Sposób oraz dr M. Suchora. Wykładowcy zaprosili wszystkich zainteresowanych do wspólnego odkrywania tajemnic obszarów wodno-błotnych, przybliżyli młodzieży tajemnice wody, jej znaczenie w przyrodzie i przede wszystkim wyjaśnili, czym są mokradła oraz jak ich występowanie wpływa na ekosystem i świat przyrody. Wirtualne obchody zakończyły dwa konkursy związane z głównym tematem prezentacji. Pierwszy konkurs fotograficzny pt. „Rok na mokradłach” będzie trwał aż do listopada tego roku i polega na wykonaniu zdjęcia związanych z podmokłymi terenami. Drugim konkursem okazała się rywalizacja na internetowej platformie Kahoot, przeprowadzona przez jedną ze studentek UMCS-u.

  Entuzjaści mokradeł – pracownicy i studenci WNoZiGP – w sposób ciekawy i przystępny podzielili się z młodzieżą ze szkół średnich wiedzą na temat tych fascynujących ekosystemów. Uczniowie klasy II F w pewnością wynieśli z tych prelekcji cenną wiedzę, którą będą mogli wykorzystać na lekcjach geografii.

Aleksandra Karwat