ŚWIĘTO EDUKACJI W RCEZ

13 października na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły udział w uroczystości, jaka odbyła się tego dnia w murach  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Powodów do świętowania było w tym roku wiele. Tego dnia obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Ponadto tradycja naszej szkoły jest, że właśnie w październiku oficjalnie przyjmujemy do naszego grona uczniów klas pierwszych, którzy składają uroczyste ślubowanie.

Uroczystość rozpoczęła się od części oficjalnej. Pani Dyrektor Dorota Bułgajewska-Muzyka powitała przybyłych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością uroczystość. Byli to  Wicestarosta Lubartowski Pan Jacek Pożarowszczyk i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Jesionek.  Pan Wicestarosta Jacek Pożarowszczyk odczytał list od Starosty Lubartowskiego Tomasza Marzędy. Pan Starosta  podkreślił wartość edukacji we współczesnym świecie oraz podziękował nauczycielom za wysiłek i zaangażowanie włożone w kształtowanie młodych charakterów.  Pan Jacek Pożarowszczyk skierował też ciepłe słowa do uczniów, podkreślając, że jeszcze niedawno spotykał się z nimi podczas zajęć jako nauczyciel,  co było źródłem radości i satysfakcji. Pani Dyrektor Dorota Bułgajewska – Muzyka pogratulowała uczniom klas pierwszych wyboru szkoły, która stwarza im nie tylko  możliwość zdobycia wykształcenia w zawodzie, ale również wspiera rozwijanie pasji i talentów.

Po wystąpieniach zaproszonych gości przyszedł czas na ślubowanie. Przedstawiciele klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia wypowiedzieli rotę ślubowania w obecności sztandaru szkoły, a następnie potwierdzili złożone przyrzeczenie podpisem w kronice szkoły. Tym samym stali się członkami naszej szkolnej rodziny.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie „Oskarów”, tzn. wyróżnień dla nauczycieli. Uczniowie przyznali je w 12 kategoriach:

1. Mikrofon Roku – Joanna Lipska 

2. Żartowniś Roku – Łukasz Bzowski

3. Szwajcarski Zegarek – Wojciech Janeczek

4. Luzak Roku – Mariusz Kuchciak

5. Złoty wykładowca – Marta Wronowska

6. Gorący uśmiech – Marzena Nowak

7. Katarynka Roku – Iwona Mocior

8. Debiut Roku – Klaudyna Turzańska

9. Złoty Pazurek – Barbara Zalewska

10. Złote Lusterko – Agnieszka Rycek

11. Bratnia Dusza – Magdalena Kondrat

12. Złoty Kaganek – Grzegorz Danił

Po części oficjalnej młodzież z klas pierwszych wzięła udział w Szkolnym Dniu Mocy. Uczniowie integrowali się biorąc udział w zajęciach  profilaktycznych oraz zręcznościowych grach zespołowych. Na koniec na wszystkich czekał poczęstunek, który pozwolił zregenerować siły oraz stwarzał okazję do rozmów  w przyjemnej atmosferze. Było miło, sympatycznie i smacznie, tak jak zwykle u Nas w szkole jest.

RCEZ