Święto Niepodległości w Lubartowie

Uroczystości związane z obchodami Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą akademią przygotowaną przez młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po niej została odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. Następnie odbył się uroczysty przemarsz w asyście Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej pod Klasztor Ojców Kapucynów, gdzie podczas Apelu Pamięci złożono wieńce przed tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego.  Piotr Opolski

Wieńce pod tablicą złożyli:
W imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego – Magdalena Urbaś, w imieniu mieszkańców Lubartowa – Burmistrz Miasta Lubartów Janusz Bodziacki i Przewodniczący Rady Miasta Antoni Czop. W imieniu mieszkańców Powiatu Lubartowskiego – Starosta Fryderyk Puła, wicestarosta Jacek Zalewski i członek zarządu powiatu Tadeusz Kasperek. W imieniu mieszkańców Gminy Lubartów: Wójt Krzysztof  Kopyść, zastępca wójta Jacek  Pióro, Przewodniczący Rady Gminy Robert Piętka.
W imieniu organizacji kombatanckich wieńce złożyły delegacje: Światowego Związku Żołnierzy AK; Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych. W imieniu służb mundurowych – delegacje: Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie, Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie, Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Lubartów. W imieniu organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji i przedsiębiorstw wieńce złożyły delegacje: Akcji Katolickiej przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy;  Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego; Oddziału NSZZ ”Solidarność” Ziemi Lubartowskiej; Lubartowskiego Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju; Lubartowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; Ogniska Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lubartowie; Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji i Straży Pożarnej; Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej; Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej; SP ZOZ Lubartów; Kupców i Przedsiębiorców Polskich Ziemi Lubartowskiej; Urzędu Skarbowego w Lubartowie.
W imieniu młodzieży szkolnej, nauczycieli i pracowników oświaty złożyły delegacje: wspólna delegacja: Przedszkoli Miejskich nr 1, 2, 4, 5, Szkoły Podstawowej Nr 1, Szk. Podst. nr 3 im. Piotra Firleja, Szk. Podst. nr 4 im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej, Gimnazjum nr 2 im. H. Sienkiewicza, II LO im. Piotra  Firleja;  Zespół Szkół nr 2 im. księcia Pawła Karola  Sanguszki; Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej ; Gimnazjum w Łucce; Szkoła Podstawowa w Skrobowie im. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.
W imieniu partii politycznych  wieńce złożyły delegacje: Platformy  Obywatelskiej; Prawa  i   Sprawiedliwości Powiatu Lubartowskiego i Ziemi Lubartowskiej; Sojuszu Lewicy Demokratycznej; Zarządu Miejskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego; Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

O uroczystościach czytaj też tutaj: http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/wanda-sliwina-wpisana-do-ksiegi-zasluzonych

oraz: http://www.lubartowiak.com.pl/fakty/koncert-patriotyczny-w-bazylice/