Szachowe Grand Prix na „100 lat Niepodległości”

Lubartowski Ośrodek Kultury oraz Sekcja Szachowa LUKS Lubartów kolejny rok z rzędu organizują Lubartowską Ligę Szachową. W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę tegoroczna nazwa cyklu brzmi: Szachowe Grand Prix na „100 lat Niepodległości”. Zapraszamy wszystkich chętnych do gier turniejowych. Rozgrywki odbywać się będą przeważnie w ostatni piątek miesiąca na godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury przy ul. Rynek II 1. Wiek i płeć nie gra roli, liczą się chęci. Szachy, to królewska gra, która uczy koncentracji i logicznego myślenia, pobudza i rozwija strategiczne działania. Cechy, które wyrabia pozwalają łatwiej radzić sobie z różnymi problemami, tak w szkole jak i w życiu. Rozstrzygnięcie cyku nastąpi 21 grudnia 2018. Poniżej prezentujemy regulamin: Szachowe Grand Prix Lubartowa na „100 lat Niepodległości” zwanej dalej (SGPL)
1. Prawo startu w cyklu rozgrywek posiada każda osoba znająca zasady gry w szachy.
2. SGPL składa się z 10 niezależnych turniejów.
3. Do rozgrywek można dołączyć w dowolnym turnieju cyklu SGPL. By być sklasyfikowanym wystarczy wziąć udział w jednym turnieju.
4. Turnieje SGPL rozgrywane będą najczęściej w ostatni piątek każdego miesiąca z wyłączeniem wakacji. Start każdego o godzinie 17:00 w Lubartowskim Ośrodku Kultury ul. Rynek II 1. Zapisy w dniu zawodów bezpośrednio przed turniejem w godz. 16:45 – 17:00
Harmonogram turniejów (może ulec zmianie):
26 stycznia, 23 lutego, 23 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 26 czerwca, 28 września,
26 październik, 23 listopada, 21 grudnia – finał
5. Dystans każdego turnieju: 7 rund; system rozgrywek: szwajcarski; Tempo: 10 min + 5 sekund bonusu za ruch/na partię.
6. W turniejach nie pobiera się wpisowego.
7. SGPL będzie klasyfikowana w dwóch kategoriach wiekowych bez podziału na płeć: Senior i Junior do lat 18 oraz najlepsza kobieta
8. Finał rozgrywek nastąpi po rozegraniu ostatniego 10 turnieju – 21 grudnia około godz: 20:30. Do końcowej generalnej klasyfikacji zaliczać się będzie 8 najlepszych wyników z 10 rozegranych przez poszczególnych zawodników.
9. Nagrody w klasyfikacji generalnej SGPL: Za miejsca I-III puchary, za miejsca I-VI nagrody, za miejsca I-X dyplomy ( w kat. Senior i junior do lat 18). Dla najlepszej zawodniczki puchar i nagroda rzeczowa.
10. W przypadku zdobycia po finałowym ostatnim turnieju SGPL takiej samej ilości punktów przez zawodników walczących o puchary decyduje dogrywka – 3 pojedynki po 3 min + 2 sekundy
11. W rozgrywkach obowiązują przepisy Polskiego Związku Szachowego i walka w duchu Fair Play.
12. Wyniki oraz tabele na www.szachylubartow.republika.pl w zakładce Lubartowska Liga Szachowa oraz na profiluhttp://www.facebook.com/SzachyLuksLubartow
13. Kontakt do sędziego i koordynatora SGPL: Piotr Opolski 509 845 922