Szansa na więcej miejsc parkingowych na Popiełuszki

Z prośbą rozwiązania problemu parkowania przy ul. Popiełuszki zwrócił się do burmistrza Lubartowa na ostatniej sesji Rady Miasta radny Andrzej Sekuła.

 Zdaniem radnego brak miejsc parkingowych w zabudowie osiedla, to spory problem mieszkańców, władz Spółdzielni Mieszkaniowej i duże zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych tej ulicy.

W imieniu mieszkańców proszę o zwiększenie na terenach należących do miasta ilości miejsc parkingowych. Przynajmniej w sposób prowizoryczny zabezpieczenie i utwardzenie tego terenu rozwiązałoby sprawę parkowania przy tej ulicy – mówił Andrzej Sekuła podczas obrad.

Zastępca burmistrza, Radosław Szumiec, zapewnił, ze miasto dostrzega ten problem. – Jest to bardzo mocno zaludniona część miasta, jest ciasno na uliczkach – mówił.

– Przynajmniej w formie wysypania tłuczniem czy kamieniem, spróbujemy ten parking w tym roku wykonać, bo jest tam taka potrzeba.

Parking miałby powstać na działce miejskiej, na której władze poprzedniej kadencji planowały budowę Lubartowskiego Centrum Kultury Europejskiej.

                               Katarzyna Wójcik,  foto: Piotr Opolski