Szczepienie może uratować życie dzieciom

O potrzebie szczepień ochronnych

Konferencję  „Rola jednostek saObraz 003morządu terytorialnego w poprawie dostępności do szczepień ochronnych” 17 września zorganizowała w Starostwie Powiatowym w Lubartowie Fundacja „Aby Żyć” z Krakowa. Fundacja powstała 6 lat temu, a związane to było z wydarzeniami z 2005 roku, kiedy 8 –letnią wówczas córkę prezesa tej fundacji dotknęła choroba, której przyczyną było wystąpienie groźnej infekcji meningokokowej. Udało się jej powrócić do zdrowia. To doświadczenie zainspirowało Andrzeja Kuczarę do utworzenia fundacji.

 – Spotykam się z rodzicami, odwiedzam oddziały szpitalne i rozmawiam na temat profilaktyki szczepień, by zapobiegać groźnym chorobom. W myśl zasady zapobiegamy i zwalczamy, aby żyć – mówił do zebranych przedstawicieli samorządów, stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz środowiska lekarzy i pielęgniarek,  prezes Zarządu Fundacji „Aby Żyć” Andrzej Kuczara.

 Obraz 001Podczas spotkania goście mieli do  wysłuchania kilka wykładów. O „Profilaktyce zakażeń bakteriami otoczkowymi – wyzwanie współczesnej medycyny w Polsce” mówiła dr n. med. Barbara Hasiec, ordynator Dziecięcego Oddziału Chorób Zakaźnych Szpitala im. Jana Bożego w Lublinie.  O potrzebie szczepienia dzieci i nieodwracalnych skutkach choroby mogły przekonać krótkie filmiki z wypowiedziami matek dzieci walczących z zakażeniem bakteryjnym. „Czy opłaca się szczepić? Perspektywa samorządowca” – to tytuł prezentacji Anny Dusza – Ciechanowskiej z Urzędu Miasta Kielce, która opowiadała o finaObraz 008nsowaniu programu szczepień w tym mieście. Goście zostali też zapoznani z aktualnymi regulacjami prawnymi w zakresie polityki szczepień, które przedstawiła mec. Magdalena Stępniak z Obraz 012Kancelarii Prawnej Świeca i Wspólnicy. A  na zakończenie możliwości rozwiązań i działań w regionie,  z podziałem na poszczególne gminy powiatu lubartowskiego (liczbę osób, które byłyby objęte szczepieniem i koszty) zaprezentował wicestarosta Jacek Zalewski.

 

Sylwia Nowokuńska