Szersza tarcza antykryzysowa w ZUS

Prawo do zwolnienia ze składek będzie miało więcej przedsiębiorców. Więcej osób skorzysta również ze świadczeń postojowych. 18 kwietnia weszły w życie zmiany do tzw. tarczy antykryzysowej.

Do tej pory do zwolnienia z całości nieopłaconych składek za marzec, kwiecień i maj miały prawo dwie grupy przedsiębiorców. Po pierwsze osoby prowadzące działalność gospodarczą, które opłacają składki tylko za siebie i których przychód nie przekroczył 15 681 zł. Druga grupa to przedsiębiorcy, którzy zgłaszali do ubezpieczeń społecznych maksymalnie 9 osób.

Nowa wersja tarczy antykryzysowej zwalnia ze składek również firmy zgłaszające do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób. – W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych – wyjaśnia prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzymiesięczne umorzenie całości nieopłaconych składek przysługuje też spółdzielniom socjalnym, bez względu na liczbę zatrudnionych osób.

Obecnie ze zwolnienia ze składek skorzystają również firmy założone w lutym i marcu. Do liczby osób ubezpieczonych nie wlicza się teraz pracowników młodocianych. Przepisy nowej wersji tarczy pozwalają na zwolnienie ze składek za marzec także tych przedsiębiorców, którzy już te składki opłacili.

Zmiany w świadczeniu postojowym

Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne będą mogli otrzymać świadczenie postojowe ponownie, nawet do 3 razy. – Warunkiem będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie – wskazuje prezes ZUS.

Zmieniły się warunki przyznawania pierwszego świadczenia postojowego. Przedsiębiorcy otrzymają je teraz bez względu na osiągany przychód, pod warunkiem że spadł on o co najmniej 15 procent i że rozpoczęli działalność przed 1 lutego. A osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (np. zlecenia, dzieło) skorzystają z postojowego także, gdy zawarły umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywała w ich przypadku granica 1 lutego.

Bez naliczania odsetek

Na wniosek przedsiębiorcy ZUS będzie mógł odstąpić od pobierania odsetek za okres od stycznia 2020 roku. To rozwiązanie dla płatników, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w wyniku epidemii Covid-19. Ulga będzie dotyczyła wszystkich płatników, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Małgorzata Korba

rzecznik ZUS w województwie lubelskim