Szkoła Podstawowa nr 4 świętowała 30 – lecie

Przez 30 lat mury naszej szkoły opuściło już półtora tysiąca uczniów – mówił dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Krzysztof Świć 27 kwietnia podczas uroczystości z okazji jubileuszu placówki.

30 -lecie istnienia szkoły świętowali wspólnie ze społecznością szkolną samorządowcy, absolwenci, byli pracownicy, przedstawiciele jednostek współpracujących z placówką.

Była Msza święta w Kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Lisowie, a w budynku szkoły występy artystyczne, przemówienia zaproszonych gości oraz tort.

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie została powołana do życia aktem założycielskim z dnia 04.09.1992 r. podpisanym przez Przewodniczącego Rady Miasta Andrzeja Zielińskiego. Pierwszym dyrektorem był Andrzej Zdunek, który pełnił tę funkcję do 2006 roku. Za jego kadencji w październiku 1996 r. dokonano otwarcia nowej sali gimnastycznej. Odtąd szkoła stała się pełnoklasową szkołą podstawową. W 2000 roku przyjęła imię Jana Pawła II.

Dzięki staraniom kolejnego dyrektora Krzysztofa Świcia w placówce powstały oddziały integracyjne oraz nowe skrzydło szkoły z 8 salami lekcyjnymi.

Nasza szkoła jest przestrzenią do realizacji marzeń. Miejscem, gdzie rodzi się dobro. Wychowankowie, którzy odnieśli i odnoszą sukcesy, są dla nas wszystkich powodem do dumy i największym prezentem, jaki otrzymuje dzisiejsza jubilatka – mówił podczas uroczystości dyrektor Krzysztof Świć.

Pragnę wyrazić wielkie uznanie dla wysiłku i pracy poprzedniego dyrektora szkoły Andrzeja Zdunka i dla nauczycieli, którzy tworzyli i nadal tworzą naszą szkołę. Pamiętam jak 30 lat temu, w wakacje poprzedzające otwarcie szkoły, dostałem od Pana Andrzeja do dyspozycji starego Żuka oraz pełne kieszenie gotówki. Jak z koleżanką jeździliśmy do Lublina, kupując meble, firanki i wyposażenie szkoły. Pamiętam jak z młodzieżą i pracownikami szkoły sadziliśmy pierwsze drzewa przed szkołą – wspominał.

Gratulacje na ręce dyrektora szkoły złożył między innymi obecny na spotkaniu burmistrz Krzysztof Paśnik. Dziękował też osobom, które przyczyniły się do powstania i rozwoju placówki.

Katarzyna Wójcik