Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Bezpłatne warsztaty z zakresu pisania wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO 2019 dla organizacji pozarządowych z terenu miasta Lubartów, zorganizowano w ratuszu w dniach 7-8 stycznia.

Szkolenie z pozyskiwania środków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich prowadziła Sylwia Guz. Na warsztatach można się było dowiedzieć: jak zdobyć fundusze na działalność organizacji, jak właściwie przygotować wniosek w ramach FIO na rok 2019, na czym polega logika projektowa w FIO, jak uzyskać wysoką punktację na ocenie wniosków przez ekspertów, jak dostać dodatkowe punkty, czym są kryteria horyzontalne i jak je spełnić na etapie przygotowania projektu oraz jakie błędy najczęściej popełniają wnioskodawcy.
Warsztaty były przeznaczone dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Lubartów. Zakres działań możliwych do zrealizowania w ramach FIO obejmuje różne obszary pożytku publicznego. Organizacje mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech priorytetów: Aktywne społeczeństwo; Aktywni obywatele; Silne organizacje pozarządowe. Termin składania ofert upływa 21 stycznia. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. https://niw.gov.pl/nasze-programy/fio/fio-2019/.

foto: J.A