Szkolenie dotyczące konkursu ofert na realizację zadań promocji miasta

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań promocji Miasta Lubartów w roku 2016 podczas realizowanych przez siebie przedsięwzięć o charakterze: kulturalnym, sportowym, sportowo – rekreacyjnym. Termin składania ofert do 21 marca.

Organizacje zainteresowane uzyskaniem niezbędnych informacji Urząd Miasta Lubartow_logoLubartów zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe w sprawie konkursu w sali konferencyjnej 10 marca w dwóch turach o godz. 10.00 – 12.00 i 16.00 – 18.00. W trakcie szkolenia uczestnicy otrzymają informacje o sposobie realizacji zadań publicznych objętych przedmiotowym konkursem w roku 2016, wskazówki dotyczące wypełniania oferty realizacji zadania publicznego oraz promocji projektów. Ponadto uzyskają wyjaśnienia na temat ewaluacji i sprawozdawczości z wykonania zadania publicznego. W celu potwierdzenia udziału w szkoleniu lub w razie ewentualnych pytań można się kontaktować ze Stanowiskiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w UM – pokój nr 221, tel. 81 854 46 20 lub wop@um.lubartow.pl

SN