Szkolenie o zagrożeniach terrorystycznych

26 października w Komendzie Powiatowej Policji w Lubartowie odbyło się szkolenie z udziałem dyrektorów i nauczycieli szkół powiatu lubartowskiego. Miało ono na celu przygotowanie tych instytucji na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, podnoszenie świadomości oraz zasad zachowania w przypadku jego wystąpienia.

 

Szkolenie zorganizowane zostało w ramach „Ramowej koncepcji realizacji szkoleń dla dyrektorów oraz pracowników placówek oświatowych dotyczących zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”. Adresatami tego etapu szkolenia byli dyrektorzy i nauczyciele szkół powiatu lubartowskiego. Spotkanie rozpoczął podinsp. Andrzej Antoniewski I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie, poruszając kwestię zagrożenia atakiem terrorystycznym na terenie Polski oraz przekazując podstawowe informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia zagrożenia terrorystycznego. W trakcie spotkania poruszana była sprawa postępowania w sytuacji wtargnięcia napastnika na teren placówki oświatowej. Wyświetlone zostały również filmy edukacyjny o tej tematyce.

Szkolenie odbyło się w ramach „Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-1019”. Jednym z celów tego programu jest wzmocnienie i przygotowanie służb i instytucji na możliwość wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym, a także podnoszenie świadomości społecznej na temat charakteru tego zagrożenia oraz zasad zachowania w przypadku jego wystąpienia.

Ważnym elementem szkoleń jest również budowanie społecznego zrozumienia i poparcia dla działań właściwych służb reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym i prowadzenia działań ewakuacyjnych i ratowniczych. Działania te nazwano Polityką Informacyjną i Edukacyjną. Za prowadzenie tej polityki, jako podmiot wiodący wskazano MSW.

2

1