SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ W II LO

 W piątek 8 kwietnia 2022 r. w II LO gościliśmy ratownika medycznego. Przeprowadził on szkolenie młodzieży z Koła PCK dotyczące pierwszej pomocy.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z podstawami udzielania pierwszej pomocy, a także przygotowanie ich teoretyczne i praktyczne do wykonywania konkretnych zadań ratowniczych podczas jej udzielania w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Pierwsza pomoc to także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie innych oraz właściwej postawy etycznej osób udzielających pomocy. Bardzo ważnym argumentem jest również wzbudzenie motywacji wśród młodych ludzi do prowadzenia działań ratowniczych. Młodzież dowiedziała się jak zachować się w sytuacjach awaryjnych i pomóc osobom potrzebującym w oczekiwaniu na przybycie ekipy ratunkowej. Prócz umiejętności wykonania RKO, czy pozycji bocznej dowiedzieliśmy się jak postąpić m.in. w razie uczestnictwa w wypadku samochodowym. Szkolenie bardzo  nam się podobało i będzie na pewno przydatne, bo te umiejętności mogą zostać wykorzystane wszędzie, niezależnie od miejsca i czasu.

 Szkolne Koło PCK