Szkoleniowo w Centrum Zasobów Dydaktycznych

Warsztaty szkoleniowe w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego (YLRC)

27 kwietnia w Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego, które działa przy Gimnazjum nr im. H. Sienkiewicza w Lubartowie, odbyły się warsztaty szkoleniowe, skierowane do nauczycieli języka angielskiego. Spotkanie zatytułowane „Zmiany w nauczaniu języka angielskiego wynikające z reformy edukacji” poprowadziła pani Agata Skoczylas-Kuczumow – doradca metodyczny wydawnictwa Oxford University Press.

Podczas warsztatów nauczycieli mogli dowiedzieć się, a także podyskutować o zmianach w nauczaniu języka angielskiego związanych z reformą edukacji, zmianach jakie czekają głównie uczniów przyszłych klas siódmych i ósmych, egzaminie ósmoklasisty oraz możliwości tworzenia klas dwujęzycznych.

Adam Małecki