Szkolili się z pierwszej pomocy

W dniach 10 – 12 i 17 – 19 lutego w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie przeprowadzony został kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu lubartowskiego, biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych.

Szkolenie prowadzili ratownicy medyczni pełniący dyżury w Pogotowiu Ratunkowym i posiadający odpowiednie uprawnienia. Egzamin z wynikiem pozytywnym ukończyło łącznie 52 druhów OSP.

Jednym z ustawowych obowiązków jednostek ochrony przeciwpożarowej jest prowadzenie działań w zakresie ratownictwa medycznego. Przedmiotowe szkolenie po uzyskaniu odpowiednich uprawnień umożliwia udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Tego typu doskonalenie ma bardzo duże znaczenie dla możliwości oraz skuteczności prowadzenia działań ratowniczych, przede wszystkim działań skupiających się na ratowaniu zdrowia i życia osób poszkodowanych w skutek różnego rodzaju nieszczęśliwych zdarzeń.

Materiał: KP PSP