Szkoły i przedszkola zamknięte do 24 maja. Podano terminy matur i egzaminu ósmoklasisty

Żłobki, przedszkola i szkoły pozostają zamknięte do 24 maja. Matura 2020 tylko pisemna, rozpocznie się od 8 czerwca i zakończy 29 czerwca. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca. To dzisiejsza  decyzja rządu w związku z epidemią koronawirusa.

Zdaniem rządu  warunki nie pozwalają na odwieszenie działalności szkół, żłobków i przedszkoli. Placówki te pozostaną zamknięte do 24 maja. Minister edukacji Dariusz Piontkowski podkreślił, że uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej.
Za kilka dni rząd poda informacje, czy będzie możliwość w części tych placówek prowadzenia jakiejś formy działalności opiekuńczej.

Ogłosił, że egzaminy maturalne odbędą się od 8 czerwca do końca miesiąca. Matura 2020 będzie tylko pisemna. W tym roku bez matur ustnych.

Dodatkowy egzamin maturalny powinien odbyć się na początku lipcaBędzie  dedykowany dla osób, które z różnych, usprawiedliwionych przyczyn nie będą mogły przystąpić do matury w terminie podstawowym. 

Około 11 sierpnia będzie możliwość podania wyników maturalnych, a ci którzy chcieliby poprawiać, mogliby to zrobić na początku września; wtedy wyniki egzaminów poprawkowych byłyby już do wiadomości uczelni i uczniów do końcówki września – poinformował minister. Od 22 czerwca rozpoczną się z kolei egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policealnych.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 16-18 czerwca. Wszyscy uczniowie będą mogli w niewiele różniących się terminach rozpocząć rekrutację do szkół wyższego szczebla.

Wraz z terminem dodatkowym egzamin ósmoklasisty będzie mógł być sprawdzony do końca lipca. Wtedy uczniowie będą mogli przekazywać świadectwa, zaświadczenia z wyników egzaminów do wybranych przez siebie szkół ponadpodstawowych.

opr. Sylwia Cichoń