Szpital w Lubartowie ma nowego dyrektora

Sylwia Domagała została powołana na stanowisko p.o. dyrektora SPZOZ w Lubartowie. Funkcję tę ma pełnić przez rok, potem ogłoszony zostanie konkurs. Sylwia Domagała była prokurentem w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim, które prowadzi szpital w tej miejscowości.

Przypominamy, że poprzedni dyrektor Łukasz Semeniuk został odwołany przez Zarząd Powiatu 20 marca, a funkcję tę pełnił od marca 2011 roku. Za odwołaniem dyrektora głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu powiatu. Związane ono było z kwestiami ekonomicznymi, ze sposobem zarządzania i ogólna atmosferą panującą w placówce.

Sylwia Cichoń