Szwajcarzy z wizytą w Luszawie

 We wtorek 7 maja w gminie Ostrówek, miała miejsce wizyta terenowa na zrekultywowanym składowisku odpadów w Luszawie. Wzięli w niej udział przedstawiciele strony szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Wiceburmistrz Miasta Lubartów Radosław Szumiec, Dyrektor Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej Marian Olesiejuk oraz Wójt Gminy Ostrówek Krzysztof Karczmarz.


Podczas spotkania grupa szwajcarska współfinansująca projekt pod nazwą „Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami, rekultywacja nieczynnych składowisk oraz usuwanie azbestu na terenie gmin należących do Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej” pytała o szczegóły związane z inwestycją.

– Składowisko zostało przykryte warstwami materiałów nieprzepuszczających wody, następnie warstwą glebonośną. Kolejnym zabiegiem było obsianie roślinami – mówił Krzysztof Grzegorczyk z ZGKZL – Dodatkowo zrekultywowane wysypisko zabezpiecza się  studniami do badania odcieków, kominami odgazowującymi, reperami do badania osiadania bryły.

Przypomnijmy, że na terenie gmin należących do ZKGZL  ulokowane są 4 nieczynne składowiska odpadów. Przez lata obiekty te służyły składowaniu wszystkich odpadów powstających na terenie Związku.  Rekultywacja składowisk polega na zabezpieczeniu bryły składowiska przed negatywnym wpływem odpadów na środowisko.

W ramach projektu, rekultywacji zostaną poddane kolejne nieczynne składowiska w miejscowościach: Niedźwiada, Kolechowice oraz składowisko Nowodwór po zakończeniu eksploatacji. Łączna powierzchnia składowisk poddanych rekultywacji wyniesie 4,54 ha.

Rekultywacja wysypisk jest częścią dużego projektu obejmującego przede wszystkim budowę ZZO, czy utylizacji azbestu.  Szacowane całkowite koszty kwalifikowane w  ramach projektu wynoszą pond 44 mln zł. Dofinansowanie działań związanych z budową  Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lubartowie w ramach szwajcarskiej pomocy  finansowej pokryje 76,22%  całkowitych kosztów  kwalifikowanych tego działania, zaś  pozostałych działań – 85%.

Projekt będzie realizowany do końca 2016.

 

Swiss in Luszawa Swiss in Luszawa_02 Swiss in Luszawa_03 Swiss in Luszawa_04 Swiss in Luszawa_05 Swiss in Luszawa_06 Swiss in Luszawa_07 Swiss in Luszawa_08 Swiss in Luszawa_09 Swiss in Luszawa_10 Swiss in Luszawa_11 Swiss in Luszawa_12 Swiss in Luszawa_13 Swiss in Luszawa_14 Swiss in Luszawa_15 Swiss in Luszawa_16 Swiss in Luszawa_17 Swiss in Luszawa_18 Swiss in Luszawa_19 Swiss in Luszawa_20 Swiss in Luszawa_21 Swiss in Luszawa_22