Szymon Osowski z Watchdog Polska o jawności informacji

– Jawność to fundament demokracji. Mieszkańcy muszą wiedzieć, co robi w ich imieniu wybrana władza – mówił Szymon Osowski, według „Gazety Prawnej” najbardziej wpływowy prawnik w Polsce na spotkaniu w Urzędzie Miasta 21 stycznia.

Wydarzenie zorganizowało stowarzyszenie Miasto Obywatelskie Lubartów. Szymon Osowski jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska oraz Dyrektorem ds. strategicznych postępowań sądowych i edukacji prawnej.W 2014 roku odznaczony został przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Od 2012 Dziennik Gazeta Prawna umieścił jego nazwisko w rankingu najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

W Lubartowie prawnik mówił o jawności informacji oraz prawach obywatelskich w tym zakresie. Wspomniał, że świadomość obywateli w tej kwestii jest bardzo niska.

Robiłem spotkanie w jednym z dużych miast wojewódzkich z osobami, które pracują w administracji i były kompletnie zdziwione, że w Polsce jest jawność, jak daleko ona sięga – mówił.

Stwierdził, że każdy ma prawo pytać o wszystko co dotyczy działalności instytucji publicznych. – Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, co robią władze. Jawne są wszystkie informacje związane z finansami, faktury, umowy, rachunki do umów. W Polsce jest dostęp do każdego wyroku sadu. Nie ma żadnych przepisów, które pozwoliłyby utajnić przebieg nawet części sesji Rady Miasta, czy Rady Gminy oraz jakiejkolwiek komisji – mówił.

Wspomniał także, że polska ustawa o dostępie do informacji publicznej jako jedna z niewielu na świecie posiada sankcje karne.

Z sali padały pytania dotyczące jawności informacji w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej oraz wydawania gazet przez samorządy. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Krzysztof Paśnik, radni miejscy, lokalne media oraz nieliczni mieszkańcy.

Katarzyna Wójcik