Tajemnica dobrej wody – reportaż

O lubartowskiej kranówce mówi się, że jest dobra. Goście z Lublina, Zamościa, popijając herbatę, mówią: – jaka dobra, nie ma „kożuszka”, nie ma osadu z kamienia. Skąd taka woda płynie prosto do naszych kranów?

Jak działają lubartowskie wodociągi

Wszystko o naszej kranówce wiedzą pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Opowiedzieli nam o niej specjaliści. A to wszystko wszystko zaczyna się…

 

W stacji uzdatniania wody

Za pomocą 5 studni głębinowych odbywa się ujmowanie wody z podziemnych warstw wodonośnych. Następnie woda poddawana jest procesom uzdatniania w Stacji Uzdatniania Wody.

Jej maksymalna godzinowa wydajność wynosi 600 m3/godz, a aktualny średni pobór wody wynosi około 200 m3/godz. Spółka zajmuje się również utrzymaniem sieci wodociągowej
o długości 64 km.

PGK dostarcza wodę mieszkańcom Lubartowa oraz dla potrzeb dwunastu ościennych miejscowości Gminy Lubartów.

 • Woda musi spełniać odpowiednie parametry – mówi Jacek Kruk, zastępca kierownika Działu Wodociągów i Kanalizacji PGK. – W przypadku naszych wód głębinowych przekroczony jest parametr żelaza. Dlatego w specjalnych urządzeniach filtracyjnych związki żelaza są redukowane,
  a woda trafia do dwóch zbiorników magazynowych.
  Stamtąd podawana jest na zestaw hydroforowy. To urządzenie, które podnosi ciśnienie wody do około 3 atmosfer. Po opomiarowaniu woda kierowana jest do odbiorców: poprzez sieci magistralne, rozdzielcze, przyłącza, trafia do naszych kranów. To, czy woda spełnia parametry, sprawdza…

  Laboratorium

  Zajmuje się badaniem nie tylko wody, ale i ścieków. 10 stycznia br. laboratorium otrzymało certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. – Otrzymaliśmy go na cztery lata – mówi Izabela Dąbrowska – Strojek, kierownik laboratorium. Na pewno jest to prestiż dla firmy. Jako laboratorium akredytowane możemy wykonywać badania ścieków nie tylko na nasze potrzeby, ale też dla innych przedsiębiorstw. System sieci kanalizacyjnej kieruje ścieki do…

  Oczyszczalni,

  która została wybudowana przez firmę fińską w 1996 roku. Obsługuje Miasto Lubartów i częściowo Gminę Lubartów.

Zaprojektowana została na oczyszczanie 6,2 tys. m3 ścieków. To oczyszczalnia typowo biologiczna. Składa się z trzech części. Najpierw ścieki oczyszczane są mechanicznie, potem przepływają przez piaskowniki, w których usuwany jest piasek, następnie brudna ciecz trafia na tzw. komorę osadu czynnego i poddawana jest obróbce przez mikroorganizmy – tłumaczy Sławomir Denka, kierownik Oczyszczalni Ścieków. – Tam usuwane są związki biogenne (azotu, fosforu). Następnie ściek trafia na osadniki wtórne. Oczyszczony trafia rowem melioracyjnym do rzeki Wieprz.

Osad pościekowy poddawany jest procesowi higienizacji. Około 60 proc. rocznej produkcji osadu oczyszczalnia przekazuje na cele rolne. Ponowne zastosowanie osadu, jako nawozu, może nastąpić dopiero po wykonaniu badań gleby. Spółka na własny koszt prowadzi monitoring stosowania osadu i pokrywa koszty badań.

Tekst i foto: Aleksandra Jędryszka