Tak spisali się uczniowie lubartowskich szkół

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie opublikowała wyniki poszczególnych szkół z egzaminów w gimnazjach oraz ze sprawdzianów kompetencji w podstawówkach.

Egzamin gimnazjalny został przeprowadzony od 21 do 23 kwietnia 2015 r. Składał się z trzech części. W części pierwszej – humanistycznej – gimnazjaliści rozwiązywali zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego (w dwóch odrębnych arkuszach), a w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – zadania z przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii oraz z matematyki (również w dwóch odrębnych arkuszach). W trzeciej części egzaminu uczniowie rozwiązywali zadania z wybranego języka obcego nowożytnego albo tylko na poziomie podstawowym lub na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Oto wyniki trzech lubartowskich gimnazjów.

Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie (liczba piszących: 138)

Część humanistyczna

Język polski: 69,4 %

Historia i wiedza o społeczeństwie: 69,3%

Część matematyczno – przyrodnicza

Matematyka: 55,1 %

Przedmioty przyrodnicze: 54,2 %

Języki obce

Język angielski poziom podstawowy: 68,6 %

Język angielski poziom rozszerzony: 48,2 %

Język niemiecki poziom podstawowy: 74 %

Gimnazjum sportowe w ZS2 w Lubartowie (liczba piszących: 17)

Część humanistyczna

Język polski: 60,7 %

Historia i wiedza o społeczeństwie: 66,9 %

Część matematyczno – przyrodnicza

Matematyka: 54,6 %

Przedmioty przyrodnicze: 49,2 %

Języki obce

Język angielski poziom podstawowy: 71,6 %

Język angielski poziom rozszerzony: 56 %

Gimnazjum nr 2 w Lubartowie (liczba piszących: 78)

Część humanistyczna

Język polski: 63,6 %

Historia i wiedza o społeczeństwie: 65,5 %

Część matematyczno – przyrodnicza

Matematyka: 46,1 %

Przedmioty przyrodnicze: 48,7 %

Języki obce

Język angielski poziom podstawowy: 67,3 %

Język angielski poziom rozszerzony: 46,9 %

Wyniki szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie (liczba piszących: 113)

Język polski: 73,5 %

Matematyka: 65,4 %

Język angielski: 76,4 %

Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubartowie (liczba piszących: 68)

Język polski: 76,1 %

Matematyka: 63,6 %

Język angielski: 82,6 %

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II (liczba piszących: 33)

Język polski: 80,5 %

Matematyka: 68,3 %

Język angielski: 84,1 %

(J.A.)