Tak to pamiętam – 30 rocznica wolnych wyborów

4 czerwca w Lubartowskim Ośrodku Kultury zorganizowano uroczystość „Lekcja historii”. Samorządowcy, uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy Lubartowa świętowali 30 rocznicę pierwszych wolnych wyborów.

Obchody upamiętniające częściowo wolne wybory do Sejmu 1989 roku w Polsce rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego na placu przed Urzędem Miasta, a następnie przeniosły się na salę widowiskową LOK.

Wśród zaproszonych gości byli: Burmistrz Miasta Lubartów Krzysztof Paśnik, Grzegorz Charliński- burmistrz miasta I kadencji, Jacek Krzysztof Świętoński-burmistrz miasta II kadencji, Ryszard Borowicz -zastępca burmistrza I kadencji, Roman Maluga- przewodniczący okręgowej komisji wyborczej w Lubartowie tamtych dni, Stanisław Jednous -naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Lubartów, dyrektorzy szkół, placówek oświaty i kultury z terenu naszego miasta, uczniowie i nauczyciele. Lekcja historii dotyczyła 30- lecia wolnych wyborów w naszym kraju, a poprowadził ją nauczyciel II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie Adam Sabat. Przeprowadził rozmowę z Andrzejem Zielińskim, świadkiem tamtych wydarzeń zaangażowanym w działania wyborcze 1989 roku.

– Chciałbym w tej lekcji historii przypomnieć wydarzenia sprzed 30 lat, kiedy odbyły się wolne wybory. Będziemy starać się wam przypomnieć, jak doszło do tego. Opowieść hitoryczą opowie uczestnik tych wydarzeń, absolwent KUL, działacz opozycyjny, wieloletni dyrektor I LO, a także twórca komitetów obywatelskich, które uczestniczyły w organizacji wyborów, a dzisiaj dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Andrzej Zieliński- mówił Adam Sabat

Zanim doszło do wyborów w 1989 roku, trzeba było cofnąć sie do okresu lat 70-tych i wydarzeń, które rozpoczęły lawinę zmian ustrojowych w Polsce. Krach ekonomiczny z połowy lat 70-tych spowodował wystąpienia robotnicze, strajki, utworzenie Komitetu Obrony Robotników. Zaczęła się rodzić więź między robotnikami, a inteligencją, powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Wolne Związki Zawodowe z Anną Walentynowicz. Po 1979 sytuacja gospodarcza się pogarsza i rozpoczął sie potężny strajk. Lublin, Świdnik to pierwsze zakłady, które w sierpniu 80 roku zaczęły strajkować, ale takim potężnym impulsem było Wybrzeże. To czasy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W tamtych czasach rodzi się Solidarność. Symbolem wolnych wyborów był Lech Wałęsa

Opowieść historyczna, jaką mogli usłyszeć zgromadzeni widzowie, opowiadana przez Andrzeja Zielńskiego, była przeplatana zdjęciami z tamtych lat zarówno z całej Polski, jak i z Lubartowa. Mogliśmy obejrzeć, jak wyglądały plakaty, ulotki, które zachęcały ludzi do pójścia na wybory. W 1989 roku doszło do wielkiej mobilizacji społeczeństwa polskiego i frekwencja w wyborach wynosiła 62%, później już nie powtórzono takiego wyniku w żadnych wyborach. Uroczystość była przeplatana utworami muzycznymi takimi jak „Jeszcze będzie przepięknie” zespołu Tilt, „Psalm stojących w kolejce” Krystyny Prońko czy „Kocham wolność” Chłopców z Placu Broni oraz poezją, która symbolizowała tamten okres.

Na koniec uroczystości głos zabrał burmistrz Krzysztof Paśnik – Szanowni Państwo data 4 czerwca 1989 roku to symboliczny koniec komunizmu w Polsce i narodzin III Rzeczpospolitej. Wybory te choć były częściowo wolne, ożywiły lawinę zmian całej Europy. Po pokojowym wyborczym zwycięstwie Solidarności, w wyborach 4 czerwca , na podobne pokojowe rozmontowanie systemu komunistycznego zdecydowali się obywatele innych państw tzw. Demokracji ludowej, Węgier, Czech, NRD czy też Bułgarii. Dzisiejsza nietypowa lekcja historii przybliżyła nam te przełomowe dla dziejów Lubartowa, Polski, Europy całego świata. Bardzo serdecznie chciałbym podziękować wielu osobom , które przyczyniły się do organizacji tego uroczystego spotkania.  Cieszę się, że mogliśmy spotkać się tutaj i przeżyć wspólnie to wydarzenie. Na koniec bardzo serdecznie dziękuję za obecność, że mogli tutaj z nami być panowie burmistrzowie, którzy tworzyli historię tamtych dni naszego miasta. Jest to dla mnie szczególna chwila jako osoby, która może reprezentować bardzo ważny urząd i patrzę na to z wielką nostalgią, w jaki sposób panowie organizowali wszystko, aby w naszym kraju mogło być normalnie. Dziękuję również młodzieży, która jest dzisiaj z nami, bo to dzięki wam obecne i przyszłe pokolenia będą podtrzymywać pamięć tamtych dni, co jest bardzo ważne w naszych małych ojczyznach.

Oprawę muzyczną i artystyczną przygotowali Paweł Pasikowski oraz Rafał Wrotkowski wraz z uczniami z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie.

Emilia Kosek