TalentowiSKO – Sukces Gimnazjum nr 2

Gimnazjum  nr 2 im. H. Sienkiewicza w Lubartowie zostało laureatem etapu regionalnego konkursu „Spółdzielnia Dobrych Serc”, realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu TalentowiSKO.

TalentowiSKO to program pod patronatem Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu. Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w całej Polsce.

Udział w konkursie wiązał się z podejmowaniem działań, zgodnych z potrzebami lokalnej społeczności, z których pozyskiwaliśmy środki na realizację obranego celu, jakim było wyposażenie szkolnej siłowni. Aby go zrealizować, w okresie od października 2016 r. do kwietnia 2017 r., zorganizowaliśmy wiele działań i przedsięwzięć, w które oprócz Spółdzielni Uczniowskiej „Karmelka” i szkolnego wolontariatu włączyła się cała społeczność szkolna. Organizowaliśmy kiermasze świąteczne, kiermasze ciast, turnieje piłkarskie zakładów pracy, loterie, walentynki, zbieraliśmy surowce wtórne. Podjęte działania promowaliśmy na BlogowiSKO, blogu który powstał na potrzeby tego programu. Zwycięstwo naszej szkoły w etapie regionalnym, daje spore szanse na podium w etapie krajowym. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, na które wybiera się 3 osobowa delegacja naszej szkoły z przedstawicielami patronującego nam Banku Spółdzielczego, odbędzie się 12 czerwca  w Warszawie.

Małgorzata Wysoczyńska