Talenty z Chopina

Aż 26 uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie otrzymało stypendia w ramach programu „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2021-2023” oraz „Lubelska kuźnia talentów 2021-2023”.

W gronie wyróżnionych w programie realizowanym przez Województwo Lubelskie są Adrian Budzyński (IV Z), Bartosz Bystrzycki (III T), Kamil Dec (III Z), Jakub Gajewski (III Z), Hubert Grzeszczyk (III Z), Szymon Kowalik (III T), Rafał Kutnik (IV Z), Krzysztof Kuśmirek (III Z), Łukasz Machoń (III T), Jakub Machoś (III T), Mateusz Marczak (IV T), Weronika Małyska (IV Z), Adrian Niedziela (III T), Paweł Peterwas (IV Z), Julia Rybak (IV Z), Fabian Skrzypczyński (III T), Anna Sugier (IV Z), Wiktoria Szczepaniak (III Z), Bartłomiej Topyła (III Z), Patryk Wasilewski (III Z), Kamil Wójcik (IV Z), Kacper Wójtowicz (III T), Mateusz Zbiciak (III Z), Kacper Łukasiewicz (III Z), Nikola Krajewska (I G) i Martyna Lal (I M). – Gratuluję Państwu sukcesów osiągniętych przez uczniów oraz dziękuję za zaangażowanie i trud wkładany w codzienną pracę oraz stwarzanie młodzieży możliwości wszechstronnego rozwoju. Rozwijane umiejętności oraz inwestowanie w wiedzę jest przepustką do realizacji własnych marzeń. Odniesione sukcesy są powodem do satysfakcji, inspiracją dla innych młodych ludzi i powodem do dumy dla całego Województwa Lubelskiego – napisał w specjalnym liście dedykowanym Zespołowi Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

Tak duża liczba stypendystów jest powodem do dumy dla całej społeczności szkolnej popularnego „Chopina”. Uczniowie, oprócz satysfakcji, otrzymają również stosowne wsparcie finansowe, które może być dla nich zachętą do podejmowania coraz to trudniejszych wyzwań i osiągania kolejnych sukcesów. – Dziękujemy władzom Województwa Lubelskiego za docenienie pracy naszych uczniów. Naszej młodzieży, jak również całej społeczności szkolnej, chciałem serdecznie pogratulować osiągniętego wyniku. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie każdego dnia wkładają wiele wysiłku w rozwijanie swoich umiejętności. Warto podkreślić, że odbywa się to w znakomitej atmosferze oraz wzajemnym zrozumieniu. Ten wynik pokazuje też, że jako szkoła podążamy w dobrym kierunku. Wierzę, że w kolejnych latach liczba naszych stypendystów będzie jeszcze większa – dodał Zbigniew Sajda, p.o . dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie.